Haka O Francis Douglas

Kaea: Ko te Kura o Te Atawhai e ngunguru nei

Katoa: Hi au au aue ha!

Kaea: Ko Hoani Papita e ngunguru nei

Katoa: Hi au au aue ha!

Kaea: Ma wai e ueue te pou o te whare nei?

Katoa: Ka oreore , Ka oreore , E kore te pou e ueue! E kore te pou e ueue.I turia ki te rangi , I whiria ki te kaha o te atua e haruru nei.

Kaea: E tu numia , E tu rawea.

Katoa: E tu pakau rorohi. Matapuihi , matapumana, Whakarere atu ra ki te rangi awatea. Piki nei I te tuarongo o taku whare, e kore e turakina I ahaha.

Purutia to mana, ko te mana Atua , ko te mana tangata , Kia mou kia ita.

Tuturu o whiti , whiti , whiti ora e.

Hi